Konference CADfest a soutěž pro studenty

Projekt CADfest se skládá z několika akcí, které jsou zakončeny dvoudenní konferencí vzdělávacího charakteru nepřímo navazující na program Autodesk Academie Silicon Hill. CADfest by měl podporovat školní vzdělávání, zajišťovat objektivní ověření znalosti studentů v oblasti CAD software a jejich podporu při aktivním zapojení do vzdělávacích, vědeckovýzkumných programů a především podat pomocnou ruku při komunikaci studentů s profesními firmami.

V současné době jsou vědomosti jednou z nejdůležitějších hodnot studentů, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce a v profesní technické sféře. Projekt CADfest, by měl pomoci studentům dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti softwarového projektování a počítačové gramotnosti. Nezkušeným a začínajícím studentům se tak nabízí možnost ukázat výhody programů a jejich aplikace v profesním životě prostřednictvím přednášek, konzultací a odborných ukázek. Studentům mající již zkušenosti v CAD systémech tak poskytnou možnost konzultace s odborníky včetně výměny znalostí a zkušeností s programy se svými kolegy. A nejen to - studenti, kteří se zúčastní návrhové soutěže tak budou moci dokázat své znalosti a um při využití softwaru pro reálné projekty.